CV

Hieronder staat een opsomming van de belangrijkste projecten van afgelopen jaren:

JAAR

RESTAURATIE

2015

– Sint Pieters (Museum-) kerk te Oud Rekem; restauratie van plafondschilderingen (Verstraete&Vanhecke)

2014

– Sint Martinuskerk te Rutten; restauratie van diverse altaren en beelden (ARAB bvba)
– Weeshuis Klein Botniastins te Franeker; conservatie van een aantal gevelstenen (Monumentenadvies Noord)
– Madonna aan de Meir te Antwerpen; hervergulden van de stralenkrans en putti (ARAB bvba) 

2013

– O.L.V.-Kathedraal te Antwerpen; restauratie en reconstructie van Neogotische schilderingen in twee zijkapellen (Verstraete&Vanhecke)

2012

– Apotheekmuseum te Maaseik; vrijleggen en retoucheren laden apothekerskast (Verstraete&Vanhecke)
– Hotel Winssinger te Brussel (Horta); conservatie en restauratie van muurschilderingen (ARAB bvba)

2011

– Sint Martinuskerk te Beveren; restauratie van diverse altaren en beelden (BTA)
– Sint Janskerk te Tongeren; restauratie van diverse altaren en beelden en conservatie van kruiswegstaties (Verstraete&Vanhecke) 

2010

– O.L.V. Basiliek te Tongeren; restauratie diverse altaren en beelden en  conservatie van kruiswegstaties (BTA en Verstraete&Vanhecke)

2009

– Polychromieonderzoek in Kasteel Emmaus te Mechelen (ARAB bvba)
– Sint Bavokerk te Gontrode; retouche neogotisch altaar (Altritempi nv)
– Sint Augustinuskerk te Antwerpen; restauratie hoofdaltaar (Altritempi nv) 
– Retouche van drie 19de eeuwse beelden van de Kerk te Meldert (ARAB bvba)

2008

– Houtimitatie (J. vanden Eede)
– Restauratie van een 19de eeuwse tuinkamer met gemaroufleerde doeken, stucwerk en reconstructieschilderingen 
in een particulier huis in Leuven i.s.m. I. Buyens
– Centraal Station te Antwerpen; polychromieonderzoeken in diverse ruimtes en retouche van 
marmerimitatieschilderingen in het buffet (ARAB bvba)
– Sint Martinuskerk te Burst; restauratie van muurschilderingen (Altritempi nv)
– Restauratie van een stucwerkplafond en twee gemarmerde zuilen in een pand aan 
– de Keizer Karellaan te Gent i.s.m. Ingrid Buyens

2007

– Sint Waldetrudiskerk te Herentals; conservatie muurschilderingen (BVBA Studiebureau Monumentenzorg)
– St. Joriskerk te Antwerpen; schadeoverzicht aanwezige schilderijen i.s.m. Johan van den Eede
– Retouche van marmerimitaties in het Koninklijk Paleis op de Meir te Antwerpen (Altritempi nv)
– Polychromieonderzoek in de Kapel Keukeldam i.s.m. Ingrid Buyens
– Conservatiebehandeling van het stucwerk in de rechtszaal en de rechterskamer van het Kantongerecht 
te Eupen (Malyster BVBA)
– Reconstructie van de pendentieven in de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel (Altritempi nv)
– Conservatiebehandeling van schilderij “onze lieve vrouw ten hemelopneming” uit de St. Joriskerk 
te Antwerpen (J. vanden Eede)

2006

– Conservatie en proefrestauratie aan de sgraffitowanden in de foyer, restauratie van twee sgraffito wandgedeeltes en een polychromiereconstruktie aan een gedeelte van het plafond in de traphal van de KVS te Brussel (ARAB bvba)
– Restauratie van balkons in de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel (Altritempi nv)
– Retouche van een 19de eeuws St. Jozefbeeld (ARAB bvba)
– Reconstructie van vergulde lijsten in de Stadsfeestzaal te Antwerpen (Altritempi nv)

2005

– Kleuronderzoek in voormalig Afrikaans Consulaat, genaamd “Hotel de Maitre” te Brussel (ARAB bvba) 
– Reconstructieschilderwerk aan een 19de eeuws troggewelvenplafond in de foyer van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg 
te Brussel (ARAB bvba)
– Kleurenonderzoek aan de binnenzijde van de koepel van het Centraal Station te Antwerpen (NMBS en ARAB bvba) 
– Restauratie van balkons in de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel (Altritempi nv)
– Restauratie van een 19de eeuws St. Jozefbeeld (gips) van de St. Lambertuskerk te   Leefdaal 
(Kerkbestuur St. Lambertus en coll. zelfst. rest.)

2004

– Proefrestauratie en kleurenonderzoek in de foyer en de traphal van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg 
te Brussel (ARAB bvba)

2003

– Reconstructie van sjabloonschilderingen in de Nancystraat te Brussel (C.F.E. Brabant) 
– Conservatie van een eglomise en reconstructie van sgraffito panelen aan de Vorstsesteenweg te Brussel (ARAB bvba)

2002

– Conservatie en reconstructie van sgraffito panelen aan de Transvaalstraat te Berchem (ARAB bvba)
– Conservatie en restauratie van stucwerkplafonds (gemaroufleerd en gepolychromeerd) in het pand “Kattepoel” 
te Brussel (J. van den Eede)
– Conservatie en restauratie van stucwerkplafonds in het pand “Elzenhof” te Brussel (J. van den Eede)
– Conservatie en restauratie van sgraffito panelen aan drie panden in de Marbaixstraat te Antwerpen (ARAB bvba)

2001

– Conservatie van een Art Nouveau tegelpaneel aan de Pantheonlaan te Brussel (ARAB bvba)
– Conservatie en restauratie van sgraffito panelen aan de Montenegrostraat te Brussel (ARAB bvba)

2000

– Kerk te Maasmechelen: polychromieonderzoek aan het altaar (J. van den Eede)
– Conservatie van 13de en 14de eeuwse muurschilderingen in de Ned. Herv. Kerk te Dronrijp (restauratiecommissie d’alde Wite)

1999

– Schade- en kleurenonderzoek aan sgraffito panelen en plafondschilderingen in de stationshal van Gent Sint Pieters (BTA)
– Restauratie van muurschilderingen in de pastorie van Perk (kerkfabriek parochie Perk)
– Restauratie van sgraffito panelen aan de Jordaensstraat te Brussel (J. van den Eede)

1998

– Restauratie van zeven pinakels in de St. Michielskathedraal te Brussel (ARAB bvba)
– Vergulden van een St. Michielsbeeld aan de St. Michielskathedraal te Brussel (Monument van de Kerckhove)

1997

– Onderzoek naar plafondschilderingen en restauratie van pilaren in een 19de eeuwse zaal 
van de Antwerpse Zoo (J.van den Eede)

1996

– Restauratie van diverse sgraffito panelen aan de Jachtlaan, de Waversesteenweg en de Herkolierstraat te Brussel (BTA en de Koning Boudewijn stichting)

1995

– Conservatie van een middeleeuwse muurschildering in de St. Stefanuskerk te Nederokkerzeel (J. van den Eede)
– Restauratie van twee neo-renaissance cassettenplafonds in de Guldenvlieslaan te Brussel (J. van den Eede)

1994

– Restauratie van een 18de eeuws gepolychromeerd stucwerkplafond in “het Prieel te Bilzen 
(collectief van zelfstandige restauratoren)
– Conservatie van een viertal gepolychromeerde graven in de archecrypte en vrijleggen van een 16de eeuwse muurschildering in de kooromgang, beiden in de Onze Lieve Vrouwe Kathedraal te Antwerpen 
(koninklijk instituut kunstpatrimonium en J. van den Eede)

1993

– Restauratie van 18de eeuwse stucwerkplafonds in het pand “de Lelieen” te Maaseik (collectief van zelfstandige restauratoren)

1992

– Restauratie van een 19de eeuwse plafondschildering in de Gentse Opera (Support & Surface)
– Conservatie van een plafondschildering in de foyer van de Bourlaschouwburg te Antwerpen (J. van den Eede)

Verder diverse restauraties van schilderijen op linnen of paneel en diverse lijsten.